SEARCHAREA

Alkylatbensin

Namnet Alkylatbensin kommer från processen att framställa bensinen. Genom Alkyleringen så får man fram den renaste petroleumprodukt som man kan framställa.

Alkylatbensinen gör störst nytta i mindre motorer som tex gräsklippare, motorsågar, trimmers, utombordare och snöslungor. Dessa motorer har ofta goda prestanda men de är okomplicerade motorer som i regel inte har någon avgasrening. Dessa motorer släpper ut stora mängder oförbränt bränsle och används oftast på en begränsad yta vilket gör att avgaserna drabbar människorna som använder maskinen eller är i dess närhet.

Alkylatbensinen innehåller inga s.k. aromater eller olefiner vilket bl.a innebär att cancerogena, svårnedbrytbara och giftiga s.k. polycykliska aromatiska kolväten (PAH), minskar upp till 90% i utsläppen. Alkylatbensinen ger dessutom minskade kväveoxidutsläpp och mindre bidrag till marknära ozon.
Alkylatbensin innehåller ingen etanol alls, inte ens de 5-10% som handelsbensin kan innehålla.

Alkylatbensinen har dessutom en mycket bättre hållbarhet jämfört med vanlig handelsbensin. Vanlig handelsbensin som tex 95 oktan förändras redan efter 3 månader medan Alkylatbensinen går att lagra i flera år.
(Många maskiner som tex gräsklippare och snöslungor står ofta utan att användas minst 6 månader om året och blir då svårstartade med vanlig bensin.)

Alkylatbensin kallas ofta för miljöbensin eftersom det är den renaste bensin som finns, den är 99% renare jämfört med vanlig handelsbensin.

Det går att tanka en maskin med Alkylatbensin utan att tömma tanken eftersom den är blandbar med vanlig bensin.

Bättre för dig, din motor och naturen. Byt till FH Alkylatbensin redan i dag.